Poliklinika Prima Medika

  • Dijagnostika

    AUDIOMETRIJA

    Kod svih stanja nagluvosti neophodno je ispitati čulo sluha odnosno njegovu funkciju. Ova ispitivanja treba da daju odgovor na pitanje o kom se tipu oštećenja sluha radi (konduktivni, perceptivni ili mešoviti) odnosno u kom segmentu slušnog aparata je lokalizovana patološka lezija kao i u kom stepenu.

USLUGE

ZAKAZIVANJE TERMINA

Loading...

ŠTA JE AUDIOMETRIJA?

Savremena audiološka dijagnostika podrazumeva primenu čitavog spektra ispitivanja radi dobijanja što preciznijih podataka o stanju čula sluha. Tonalna liminarna audiometrija je u svakodnevnoj kliničkoj praksi osnovno sredstvo za ispitivanje stanja sluha. 

Ona se sprovodi pomoću elekroakustičnih aparata – audiometara, koji su u današnje vreme u potpunosti digitalizovani. Oni proizvode čiste tonove u rasponu od 125 do 16000 Hz i sa pojačanjem svake frekvencije za 1 ili 5 dB u opsegu od 0 do 120dB.

Njima se ispituje vazdušna (preko slušalica) i koštana (preko vibratora) vodljvost zvuka. U rutinskoj kliničkoj proceduri ispituje se obično frekventni opseg od 125 do 4000 Hz (referentne frekvencije od 500,1000, 2000 i 4000 Hz). Ovom metodom se praktično ispituje prag čujnosti čistim tonovima i u zavisnosti od stepena pojačanja pojedinih frekvencija stanje sluha se može oceniti kao normalno (0-25 dB), blago oštećenje (25-40 dB), umereno oštećenje (40-55 dB) umereno ozbiljno (55-70 dB), ozbiljno (70-90 dB), veliko oštećenje (90 dB i više). Ispitivanje referentnih frekvencija ima najveći značaj s obzirom na to da se radi o području ljudskog govora i njihov pad ispod 40 do 50 dB onemogućava normalan socijalni kontakt.

Vrednosti pojačanja pojedinih frekvencija unosi se u mrežni koordinatni sistem koji se naziva audiogram. Prema izgledu krivih za vazdušnu i koštanu provodljivost i njihovom medjusobnom odnosu procenjuje se kvalitet sluha (perceptivno, konduktivno, mešovito oštećenje).

Indikacije

Tipično je takvo istraživanje dodeljeno onima koji se stalno žale na loše slušanje, kao i na pacijente koji su primećeni:

  • Oštećenje sluha;
  • Periodični bol u uhu. 

Takođe treba napomenuti da roditelji treba da budu sigurni da prate razvoj sluha u svom detetu, kao i da ga redovno proveravaju. To zahtijeva da sjednete pored djeteta i plijenite ruke. Klinac sa normalnim sluhom definitivno treba odgovoriti na ovo. Ako reakcija ne prati, onda je preporučljivo da se konsultujete sa otolaringologom.

POSTUPAK I PRIPREMA PREGLEDA ?

Audiometrijski ispit ne zahteva posebne pripreme. Sve što trebate učiniti je slediti uputstva audiologa.

U audiometriji je uključeno nekoliko testova. Test čistog tona meri najtiši zvuk koji možete čuti na raznim tonovima. To uključuje upotrebu audiometra, koji je uređaj koji reprodukuje zvukove preko slušalica. Vaš audiolog ili asistent će reprodukovati različite zvukove, poput tonova i govora, u različitim intervalima u jedno uvo po jednu, kako bi odredio raspon sluha. Audiolog će vam dati uptstvo za svaki zvuk. Najverojatnije će vas zamoliti da podignete ruku kada zvuk postane čujan.

Još jedan test sluha omogućuje vašem audiologu da proceni vašu sposobnost razlikovanja govora od pozadinske buke. 

Može se upotrebiti viljuška za određivanje koliko dobro čujete vibracije kroz uši. Vaš će audiolog postaviti ovaj metalni uređaj na kost iza uha,  da bi odredio koliko dobro vibracije prolaze kroz kost do vašeg unutrašnjeg uha. Koštani oscilator je mehanički uređaj koji prenosi vibracije slične viljuški.

Ovaj test ne uzrokuje bol ili nelagodu i traje oko sat vremena.

Ko obavlja pregled ?

Pregled obavlja lekar specijalista ORL.