Poliklinika Prima Medika

  • PREGLEDI I DIJAGNOSTIKA

    Ukoliko Vam je posao takav da zahteva duge periode koje provodite za ekranom, onda morate da vodite računa o tome da održite dobar vid. Zdravlje očiju je na prvom mestu.

USLUGE

ZAKAZIVANJE TERMINA

Loading...

Ciljani pregled vida

Ubrzan način života, razvoj tehnologije, interneta, zahtevi radnog mesta, dovode do toga da postoji sve veća potreba za dužim gledanjem na blizinu. Samim tim i postojanju sve većih vidnih zahteva. Oči kao organi čula vida omogućavaju nam adekvatnu komunikaciju sa spoljašnjim svetom, odnosno sa svim što nas okružuje i čine život kvalitetnijim. Iz tog razloga briga o zdravlju očiju treba da bude podjednako važna kao i o zdravlju tela. Razvoj tehnologije, posebno interneta doprineo je da gotovo svako radno mesto ima potrebu za rad sa ekranom. Ukoliko je posao takav da zahteva još i duge periode koji se provode za ekranom, od posebnog je značaja vođenje računa o održavanju dobrog vida. Sa tim u vezi tim specijalista poliklinike Primamedika Vam predstavlja značaj oftalmološkog pregleda i preglede koji se obavljaju kod osoba koji rade za ekranom, kao i šta se pod radnim mestom za ekranom podrazumeva.

Pod radnim mestom za ekranom prema „Pravilniku Sl. glasnika RS br.106/2009, 93/2013, 86/2019“, podrazumeva se radno mesto na kome se koristi oprema za rad sa ekranom (koja može biti snabdevena tastaturom ili drugim uređajima za unos podataka koji određuje korisnički odnos između zaposlenog i opreme za rad sa ekranom, pomoćnim delovima i uređajima uključujući periferne jedinice) uključujući radnu stolicu, radni sto ili radnu površinu i neposrednu radnu okolinu. A zaposleni, jeste zaposleni koji koristi opremu za rad sa ekranom kao važno sredstvo za rad u okviru poslova koje uobičajeno obavlja, najmanje pola svog radnog vremena.

Sa tim u vezi svaki poslodavac je dužan da svom zaposlenom obezbedi pregled vida. Služba poliklinike Primamedika omogućava ciljane oftalmološke preglede zaposlenih koji su neophodni svima koji rade na opremi sa ekranom. 

PREGLEDI:

  • Pregled očnog dna na usku zenicu – izvodi se oftalmoskopom i omogućava sagledavanje osnovnih fizioloških i patoloških stanja očnog dna. Pregledom se stiče uvid u stanje staklastog tela, papile, krvnih sudova, mrežnjače, žute mrlje i retine. Na ovaj način mogu se mogu otkriti oštećenja očnog živca koja su nastala usled glaukoma, neuroloških bolesti, tumora mozga, povreda, oštećenja žute mrlje koja dovode do slabljenja ili gubitka centralnog vida, kao i oštećenja krvnih sudova koja nastaju usled dijabetesa, visokog krvnog pritiska, aterosleroze… Ukoliko se bilo kakav patološki nalaz uoči na pregledu neophodno je uputiti osobu na dalji detaljniji pregled oftalmologa ili specijalistu odgovarajuće grane medicine u zavisnosti od patološkog problema koji je uočen pri pregledu očnog dna.
  • Oštrina vida – ispituje se na svakom oku posebno. Normalna oštrina vida izražava se kao decimalan broj 1.0 ili kao razlomak 6/6. Promene koje se mogu uočiti prilikom pregleda idu u prilog dijagnostikovanja dalekovidosti (refrakcione anomalije kod koje se jasno vide objekti u daljini a mutno vide objekti u blizini), kratkovidosti (refrkcione anomalije kod koje se jasno vide objekti u blizini a mutno vide objekti u daljini) i astigmatizmu (koji predstavlja kombinaciju prethodne dve anomalije). Poremećaji koji se uoče prilikom pregleda oštrine vida zahtevaju određivanje dioptrije i ne leče se već koriguju adekvatnim dioprtijskim naočarima ili sočivima. Prepisuju se konveksna sočiva ( + ) za dalekovidost, konkavna sočiva ( – ) za kratkovidost i cilindrična sočiva kod astigmatizma.
  • Merenje očnog pritiska – očni pritisak predstavlja odnos između produkcije očne vodice i njene eliminacije. Može biti normalan, povišen ili snižen. Merenje se vrši odgovarajućim aparatom i vrednosti se izražavaju u mmHg a normalne vrednosti se kreću od 10 do 22 mmHg. Ukoliko se uoči visok očni pritisak, takav zahteva obavezno lečenje od strane oflalmologa.
  • Pregled suznog aparata – podrazumeva pregled suzne žlezde, suznih kanalića i kesice. Pregledom se proverava prohodnost kanala kao i evenualno postojanje upale suzne žlezde. Ukoliko se uoči prisustvo nekog patološkog procesa kao što je upala suzne kesice ili neprohodnost kanala, takav proces zahteva adekvatno lečenje od strane oftalmologa.
  • Pregled prednjeg segmenta oka – vrši se biomikroskopom. Primenjuje se sa ciljem pregleda kapaka ili struktura očne jabučice (konjuktive, beonjače, rožnjače, dužice, prednje očne komore, sočiva i prednjeg dela staklastog tela).
  • Uz menjanje intenziteta svetlosti i uveličanja svi delovi oka se vide uveličano i u jakom osvetljenju, pa se na taj način mogu uočiti i najsitniji detalji, odnosno dobija se jasna slika stanja strukture očne jabučice.

Ko obavlja pregled ?

Pregled obavlja lekar oftalmolog.