Poliklinika Prima Medika

Konsultativni pregledi specijalista zahtevaju se samo kod komplikovanih slučajeva, sumnje na druge bolesti, ili hroničnih progresivnih oboljenja u odmaklim fazama, sa potrebom hospitalizacije.

KONSULTATIVNI LEKARSKI PREGLEDI SPECIJALISTA

Konsultativni pregledi specijalista zahtevaju se kod komplikovanih slučajeva, sumnje na druge bolesti, ili hroničnih progresivnih oboljenja u odmaklim fazama, sa potrebom hospitalizacije.
Najčešći razlozi zbog kojih se pacijenti obraćaju urologu su: uporne infekcije urinarnog trakta, inkontinencija (nevoljno puštanje mokraće), bol ili pojava krvi tokom mokrenja, zapaljenje mokraćne bešike, upala prostate, uvećana prostata, kamen u bubregu, seksualna disfunkcija, karcinom urinarnog trakta (bubrega, bešike, prostate, testisa).
Štitasta žlezda je zadužena za regulisanje metabolizma i ako dođe do poremećaja njene funkcije, mogu se javiti brojni problemi u organizmu.
Preporučujemo ga u kod pacijenata sa kompleksnom kliničkom slikom, stanjima i bolestima više organskih sistema i kod drugih nejasnih stanja, gde je od naročite važnosti sprovesti svrsishodno i ciljano ispitivanje po redosledu koji za najkraće vreme i uz najmanje uloženih resursa dovodi do kliničkog zaključivanja.
Gastroenterolog je zadužen za jednjak, želudac, tanko crevo, debelo crevo, rektum, žučnu kesu, jetru, pankreas.
Gastroenterolog je zadužen za jednjak, želudac, tanko crevo, debelo crevo, rektum, žučnu kesu, jetru, pankreas.
Jedan od najvećih zdravstvenih problema u svetu i kod nas čine kardiovaskularne bolesti koje su i najčeći uzrok i obolevanja i umiranja.
Kardiološki pregled je pregled grudnog koša i pluća (simetričnost i oblik grudnog koša, respiratorna pokretljivost hemitoraksa, zvuk pluća, tip disanja, pojava patološkog disajnog šuma, pojava propratnih šumova); Pregled srca i krvnih sudova
Odrasli do 40 godina starosti bi trebalo da idu na redovne lekarske preglede bar jednom u dve godine, a stariji od 40 godina, jedanput godišnje ili češće.
Briga o zdravlju po pravilu uključuje i redovne sistematske preglede. Sistematski pregled se prvenstveno savetuje zbog prevencije nastanka bolesti i pravovremenog otkrivanja zdravstvenih problema i rizika, kao i rane dijagnostike bolesti.
Briga o zdravlju po pravilu uključuje i redovne sistematske preglede. Sistematski pregled se prvenstveno savetuje zbog prevencije nastanka bolesti i pravovremenog otkrivanja zdravstvenih problema i rizika, kao i rane dijagnostike bolesti.
Merenje krvnog pritiksa čini sastavni deo ispitivanja kardiovaskularnog sistema. Izvodi se savremenim aparatima koji obezebeđuju podatke o 24-časovnom prosečnom krvnom pritisku, kao i srednjim vrednostima tokom ograničenih vremenskih perioda, kao što su dan, noć ili jutro.
Vaskularni dopler skrining metodom se mogu otkriti suženja i proširenja krvnih sudova, naslage ili plakovi arterija, tromboza (delimično ili potpuno zapušenje ugruškom krvi) i varikoziteti (proširenja) vena
Ultrazvučni pregled krvnih sudova je neinvazivni test koji se koristi da bi se dobio uvid u protok krvi kroz krvne sudove
Pregled nefrologa je medicinski pregled koji se sprovodi od strane specijaliste nefrologa koji se bavi dijagnozom i lečenjem bolesti bubrega i mokraćnog sistema.

Pregled hematologa je medicinski pregled koji se sprovodi od strane specijaliste hematologa koji se bavi dijagnozom i lečenjem bolesti krvi i krvotvornih organa.

Pregled kod ortopeda pruža sveobuhvatnu dijagnostiku i plan tretmana za probleme mišićno-skeletnog sistema. Specijalista procenjuje simptome, vrši dijagnostičke testove i nudi rešenja koja mogu uključivati terapije, lekove ili hirurške zahvate.
Pregled kod nutricioniste obuhvata analizu prehrambenih navika, procenu nutritivnih potreba i razvoj personalizovanog plana ishrane. Cilj je optimizacija zdravlja kroz uravnoteženu ishranu, sa preporukama koje mogu obuhvatati suplemente, dijetetske izmene i edukaciju.