Poliklinika Prima Medika

  • PREGLED HEMATOLOGA

    Pregled hematologa je medicinski pregled koji se sprovodi od strane specijaliste hematologa koji se bavi dijagnozom i lečenjem bolesti krvi i krvotvornih organa.

USLUGE

ZAKAZIVANJE TERMINA

Loading...

Opšte informacije o pregledu hematologa

Hematolog se bavi dijagnostikovanjem, tretmanom i praćenjem bolesti krvi, koštane srži i limfnog sistema. Pregled hematologa obično uključuje detaljno uzimanje anamneze, fizički pregled i laboratorijske analize, uključujući kompletne analize krvi i biopsije koštane srži kada je to potrebno. Specijalista će razmotriti faktore kao što su broj i tip krvnih ćelija, funkcija koagulacije i prisustvo mogućih patogenih agenata.

Na osnovu sveobuhvatne dijagnostičke evaluacije, hematolog će identifikovati potrebu za daljim ispitivanjima, kao što su imunofenotipizacija, citogenetske analize ili molekularna dijagnostika. Ovi testovi su kritični za utvrđivanje tačne dijagnoze i planiranje tretmana bolesti poput anemije, leukemije, limfoma i drugih poremećaja krvotvornih tkiva.

Upravljanje poremećajima krvnih ćelija često je multidisciplinarno i može zahtevati koordinaciju s drugim medicinskim specijalnostima, uključujući onkologiju, radioterapiju i transplantaciju koštane srži. Pregled hematologa je, stoga, ključni korak u postavljanju dijagnoze i razvoju individualizovanog tretmana koji može uključivati terapiju lekovima, hemoterapiju ili druge specijalizovane tretmane.

Kako izgleda pregled kod hematologa?

Pregled kod hematologa započinje detaljnim razgovorom, odnosno anamnezom, u kojem lekar postavlja pitanja o simptomima, prethodnim medicinskim stanjima i istoriji bolesti u porodici. Anamneza može obuhvatati pitanja o umoru, slabosti, sklonosti modricama ili krvarenju, kao i druge simptome koji bi mogli ukazivati na poremećaj krvi ili koštane srži.

Nakon anamneze sledi fizički pregled. Hematolog će proveriti znake kao što su uvećane limfne žlezde, povećana slezina ili jetra, kožne promene, ili bilo koji drugi fizički simptomi koji mogu ukazivati na hematološki poremećaj. Fizički pregled je često usmeren na organe i tkiva koja su najviše pogođena hematološkim problemima.

Najvažniji deo pregleda su laboratorijski testovi, a to obično počinje sa kompletom analiza krvi (KKS). U zavisnosti od početnih nalaza i sumnji na određene bolesti, mogu se naručiti dodatne specijalizovane analize kao što su testovi koagulacije, biopsija koštane srži, citogenetske analize ili testovi za otkrivanje specificiranih genetskih mutacija. Ovi testovi pomažu u dijagnostikovanju različitih stanja, uključujući anemije, krvne poremećaje, kancere kao što su leukemija i limfomi, i mnoge druge bolesti.

U zavisnosti od rezultata, hematolog će diskutovati o daljim koracima, koji mogu uključivati dodatna ispitivanja, lečenje ili upućivanje na druge specijaliste.

Ko obavlja pregled ?

Pregled obavlja lekar hematolog.