Poliklinika Prima Medika

  • PREGLED NUTRICIONISTE

    Pregled kod nutricioniste obuhvata analizu prehrambenih navika, procenu nutritivnih potreba i razvoj personalizovanog plana ishrane. Cilj je optimizacija zdravlja kroz uravnoteženu ishranu, sa preporukama koje mogu obuhvatati suplemente, dijetetske izmene i edukaciju.

USLUGE

ZAKAZIVANJE TERMINA

Loading...

Opšte o nutricionizmu

Nutricionizam je naučna disciplina koja proučava kako hrana i dijeta utiču na zdravlje i bolest. Ova oblast se bavi ne samo sa pitanjima poput toga šta je zdrava hrana ili koja dijeta je najbolja za gubitak težine, već i sa kompleksnim interakcijama između pojedinih nutrijenata, metaboličkih puteva u telu, i kako sve to utiče na opšte zdravlje, prevenciju bolesti i terapiju.

Nutricionisti koriste znanje iz biologije, hemije, fiziologije, i sociologije kako bi razumeli kako se hrana razlaže i apsorbuje u telu, kao i kako se nutrijenti koriste i skladište. Takođe se bave uticajem raznih faktora na ishranu, uključujući genetiku, starost, pol, životni stil, mentalno zdravlje i socioekonomske uslove. Nutricionizam takođe pruža osnovu za primenu dijetoterapije u medicinskom lečenju raznih bolesti, kao što su dijabetes, kardiovaskularne bolesti, kancerozna oboljenja, i gastrointestinalne bolesti.

Primena nutricionizma je široka i varira od javnog zdravlja i edukacije, preko kliničke prakse, istraživanja i razvoja proizvoda. Njegova svrha je unapređenje opšteg zdravlja populacije, prevencija bolesti kroz edukaciju o zdravim prehrambenim izborima, i terapijska primena u lečenju određenih medicinskih stanja. Nutricionizam je sve više prepoznat kao ključna komponenta sveobuhvatne zdravstvene zaštite.

PREGLED nutricioniste

Pregled kod nutricioniste započinje temeljnom anamnezom koja uključuje pitanja o vašim prehrambenim navikama, fizičkoj aktivnosti, istoriji bolesti, i simptomima koje možda osećate. Ova početna faza služi za prikupljanje informacija koje će nutricionista koristiti za prilagodjavanje plana ishrane koji je najadekvatniji za vas.

Nakon anamneze, može se sprovesti niz testova. Ovi testovi mogu uključivati laboratorijske analize krvi i urina, kao i možda merenje telesne kompozicije kako bi se procenili nivoi vitamina, minerala, i drugih nutrijenata, kao i procentualna raspodela masnog i mišićnog tkiva u telu.

Na osnovu dobijenih informacija, nutricionista će razviti individualizovani plan ishrane i, ako je potrebno, dodataka ishrani. Može se predložiti i plan za fizičku aktivnost. Saveti nutricioniste mogu biti usmereni na rešavanje specifičnih zdravstvenih problema, poboljšanje opšteg zdravlja, ili postizanje određenih ciljeva kao što su gubitak težine ili poboljšanje sportskih performansi. U nekim slučajevima, može biti potrebno i nekoliko pratilaca pregleda da bi se pratio napredak i prilagodili preporučeni planovi.