Poliklinika Prima Medika

  • PREGLED ortopeda

    Pregled kod ortopeda pruža sveobuhvatnu dijagnostiku i plan tretmana za probleme mišićno-skeletnog sistema. Specijalista procenjuje simptome, vrši dijagnostičke testove i nudi rešenja koja mogu uključivati terapije, lekove ili hirurške zahvate.

USLUGE

ZAKAZIVANJE TERMINA

Loading...

Ciljani pregled vida

Ortopedija je medicinska disciplina koja se bavi dijagnostikovanjem, lečenjem, prevencijom i rehabilitacijom bolesti i povreda mišićno-skeletnog sistema. Ovaj sistem uključuje kosti, zglobove, ligamente, tetive, mišiće i nerve koji omogućuju pokret i aktivnost. Ortopedija se bavi širokim spektrom problema, od urođenih poremećaja poput deformiteta stopala ili kuka, preko povreda kao što su prelomi ili iščašenja, do degenerativnih bolesti poput osteoartritisa i osteoporoze. Ortopedski hirurzi koriste kako hirurške tako i nehirurške metode lečenja, a njihov rad se često preplavljuje sa drugim medicinskim disciplinama kao što su reumatologija, neurologija i endokrinologija. Uz to, ortopedska praksa često uključuje i timski pristup lečenju koji može uključivati fizioterapeute, terapeute za rad, medicinske sestre i druge zdravstvene stručnjake. Cilj ortopedije je poboljšanje kvaliteta života pacijenata kroz smanjenje bola, povećanje opsega pokreta, i poboljšanje funkcionalnosti i nezavisnosti.

PREGLEDI kod ortopeda

Pregled kod ortopeda obično počinje detaljnim anamnestičkim intervjuom u kojem lekar prikuplja informacije o simptomima, prethodnim povredama, životnom stilu i opštem zdravstvenom stanju pacijenta. Nakon toga sledi fizički pregled koji može uključivati testiranje opsega pokreta, snage mišića, i stabilnosti zglobova. Ponekad se mogu koristiti i dijagnostičke metode poput X-zraka, magnetne rezonance (MRI) ili ultrazvuka da bi se postavila tačna dijagnostika. Pregled je često usmeren na određeni deo tela gde pacijent oseća simptome, ali može uključivati i celokupnu evaluaciju mišićno-skeletnog sistema. Na osnovu prikupljenih informacija, ortoped će sačiniti dijagnostički plan koji može uključivati dodatne testove, terapeutske intervencije ili čak hirurške procedure. U savremenoj ortopedskoj praksi, naglasak je često na konzervativnim metodama lečenja koje uključuju fizikalnu terapiju, lekove protiv bola i edukaciju pacijenata o samostalnom upravljanju simptomima, s ciljem da se hirurška intervencija koristi kao poslednje sredstvo.