Poliklinika Prima Medika

 • Pregled i Dijagnostika

  Pregled
  specijaliste
  opšte medicine
  sa ultrazvukom

  Opšti lekarski pregled, zapravo, vrši vaš porodični lekar. S obzirom da vas leči godinama, on ima uvid ne samo u vaše zdravstveno stanje, već poznaje i istoriju bolesti vaše porodice, ali i vaše navike, okruženje u kojem živoi,

USLUGE

ZAKAZIVANJE TERMINA

Loading...

Specijalistički pregled opšte medicine

U Poliklinici Prima Medika 032, možete obaviti pregled lekara specijaliste opšte medicine uz sve propratne laboratorijske analize i briseve.

Dokazano je da se najveći procenat svih zdravstvenih problema reši na nivou opšte prakse. Specijalistički pregled obavlja lekar specijalista kod zdravih osoba kao sistematski preventivni pregled, kod osoba sa zdravstvenim tegobama i u sklopu preoperativne pripreme.

Pregled podrazumeva razgovor sa pacijentom, uzimanje anamneze i uvid u medicinsku istoriju. Zatim sledi fizički deo pregleda sa merenjem krvnog pritiska i pulsa. Sagledavanjem celokupnog stanja, lekar određuje terapiju i prati tok bolesti i uspešnost lečenja.

Ukoliko postoji sumnja na bolest, koja se mora detaljnije ispitati, slede laboratorijska dijagnostika, ultrazvuk kao i drugi dodatni pregledi. Lekar opšte prakse zakazuje sve potrebne konsultativne preglede specijalista sekundarne i tercijarne zdravstvene zaštite.

Šta podrazumeva pregled lekara opšte medicine

Pregled započinje razgovorom o trenutnom zdravstvenom stanju, ličnoj, porodičnoj i socijalnoj anamnezi, uvidom u prethodnu medicinsku dokumentaciju ako postoji.

Sledi fizikalni pregled pacijenta po sistemima organa, koji podrezumeva inspekciju (posmatranje), palpaciju (opipavanje), perkusiju i auskultaciju (slušanje) organa.

Na osnovu anamneze, uvida u medicinsku dokumentaciju i fizikalnog pregleda, lekar opšte prakse daje savet za dodatnu dijagnostiku, preporuku za terapiju i higensko-dijetetski režim. Ukoliko ima potrebe, zakazuje se kontrolni pregled.

KADA SE OBRATITI LEKARU SPECIJALISTI OPŠTE MEDICINE?

I najmanji zdravstveni problem počinje zakazivanjem kod lekara specijaliste opšte medicine. Lekar procenjuje plan lečenja pacijenta. Na osnovu pregleda i analize, lekar specijalista dalje preporučuje terapiju ili daje uput za dodatna ispitivanja kod drugih lekara za određenu oblast medicine.

Ko obavlja pregled ?

Pregled obavlja lekar specijalista opšte medicine.