Poliklinika Prima Medika

  • PREGLEDI I KONSULTACIJE

    Kompletan kardiološki
    pregled sa ultrazvukom
    srca

    Jedan od najvećih zdravstvenih problema u svetu i kod nas čine kardiovaskularne bolesti koje su i najčeći uzrok i obolevanja i umiranja.

USLUGE

ZAKAZIVANJE TERMINA

Loading...

ŠTA JE Kardiološki pregled?

Kardiologija je deo interne medicine koji se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti srca i krvnih žila. 

Jedan od najvećih zdravstvenih problema u svetu i kod nas čine kardiovaskularne bolesti koje su i najčeći uzrok i obolevanja i umiranja.

Obolevanje i posledice KV bolesti biće značajno manje ako je primarna prevencija bolesti dobra a to podrazumeva sve mere koje imaju da spreče nastanak bolestiodnosno da se eliminišu faktori rizka koji uzrokuju bolest.

Sekundarna prevencija znači lečenje već postojeće bolesti i sprečavanje njenog pogoršanja,recidiva itd.i ona je dosta skupa i često manje uspešna.

Klinička praksa podrazumeva u tom cilju niz dijagnostičkih i terapijskih procedura kako bi se sprečio nastanak ili razvoj KV bolesti koje obuhvataju:
hipertenzije, koronarnu bolesti, infarkta, arteriosklerozu, poremećaja srčanog ritma, srčane slabosti, bolesti srčanih zalisaka, bolesti ks srca i otalih KS, upalnih stanja srca i perikarda…

Šta sve spada u kardiološki pregled

Ko obavlja kardiološki pregled? 
Lekar specijalista interne medicine i subspecijalista kardiologije obavlja klinički pregled pacijenta. Pregled počinje anamnezom, odnosno razgovorom sa pacijentom.

Lekar vodi intervju sa pacijentom, postavljajući pitanja o tegobama, simptomima bolesti i razlozima poseti kardiologu. Nakon pažljivo uzete anamneze (istorije bolesti), iskusan lekar može značajno suziti moguće uzroke bolesti. Kardiološki pregled dalje podrazumeva inspekciju, palpaciju, auskultaciju, merenje tenzije i EKG.

-Kardiološki pregled – Inspekcija:
Lekar posmatra spoljne znakove i simptome bolesti. Iskusnom oku lekara sama pojava bolesnika često otkriva dijagnozu bolesti i usmerava ga na prave dijagnostičke procedure.

-Kardiološki pregled – Palpacija:
Lekar pregleda štitnu žlezdu, trbuh (abdomen), dojke, periferne pulseve -arterijske i venske, spoljne promene na telu.

– Kardiološki pregled – Auskultacija:
Je metod slušanja stetoskopom. Auskultacijom se pregledaju pluća, srce, veći krvni sudovi, peristaltika. Auskultacijom se mogu otkriti razna plućna oboljenja, srčani šum, šum nad većim arterijama.

-Kardiološki pregled – Tenziometar:
Nam služi za merenje krvnog pritiska. Dobijamo vrednosti sistolnog (gornjeg) i dijastolnog (donjeg) srčanog pritiska.

– EKG pregled:
EKG (elektrokardiogram) beleži sa 6 standardnih odvoda i 6 prekordijalnih odvoda električnu aktivnost srca. Na osnovu EKG zapisa mogu se utvrditi: srčana frekvencija, osovina srca, uvećanje srca, ishemija (angina pektoris, akutni infarkt miokarda), poremećaji ritma, poremećaji provođenja srčanog impulsa.

Po završenom pregledu kardiolog postavlja radnu dijagnozu ili konačnu. Pacijent se upućuje ciljano na dodatne preglede i dobija terapiju ako je potrebno.

– Ultrazvuk srca

Ultrazvuk srca je pregled koji doktoru prikazuje pokretne slike srca. Ove slike pomažu da se što bolje proceni zdravlje Vašeg srca. Tip ultrazvuka koji se najčešće izvodi je neinvazivan i pacijenti ga odlično podnose. Lekar sa odgovarajućom obukom iz oblasti ultrazvučne dijagnostike (lekar opšte prakse, lekar specijalista ili lekar subspecijalista npr. kardiolog), koristi specijlnu vrstu gela kako bi lakše pomerao uređaj koji se naziva sonda (ili transdjuser) preko prednjeg zida grudnog koša. Ovo omogućava da odbijeni zvučni talasi stvore živu sliku Vašeg srca i srčanih zalistaka na monitoru ultrazvučnog aparata. Prilikom izvođenja ultrazvuka srca nema emitovanja zračenja (radijacije), a ova tehnologija se može koristiti kod ljudi svih uzrasta.

Korist od ultrazvuka srca možete imati ukoliko ste ikada iskusili neobjašnjive bolove u grudima ili levoj ruci (ponekad i obema rukama), imate šum na srcu, srčani udar, neki srčani defekt, i/ili imate porodičnu istoriju oboljevanja i umiranja od bolesti srca ili kardiovaskularnog sistema uopšte, mada pored ovih postoje i mnogi drugi razlozi zbog kojih bi Vaš lekar želeo da proceni zdravlje Vašeg srca.

Ultrazvuk srca je korisno sredstvo za procenu strukture i funkcije srca i pridruženih krvnih sudova.

Predstavlja brzu, lako izvodljivu i bezbolnu metodu za procenu zdravlja srca koja koristi ultrazvučne talase kako bi se prikazale slike srca u realnom vremenu.

Ovaj test obično izvodi specijalno obučen stručnjak, a rezultate testa tumači doktor sa odgovarajućim obrazovanjem i obukom, obično kardiolog.

Rezultati ultrazvuka srca daju doktoru uvid u pokretne slike srca, koje mu omogućavaju da proceni zdravlje Vašeg srca.

Postoji mnogo razloga zašto bi doktor tražio da uradite ultrazvuk srca.

Doktori koriste ovu metodu kako bi procenili performanse Vašeg srca, kao i srčane strukture, koje uključuju srčane pretkomore, komore i zaliske.

Ultrazvuk srca (Eho srca) se može takođe koristiti da bi se pronašao uzrok šuma na srcu, da bi se proverila veličina srčanih šupljina, da se vidi da li postoji tečnost oko srca, ili da bi se procenila spobnost srca da pumpa krv (procena srčanog mišića) ukoliko pacijent ima osećaj nedostatka vazduha (otežanog disanja) ili se žali na određene tegobe tokom napora. 

POSTUPAK I PRIPREMA PREGLEDA ?

Za ultrazvuk srca nije potrebna posebna priprema. Potrebno je da dođete na pregled u zakazano vreme, a što se jela i pića tiče možete se ponašati uobičajeno kao što to činite svakodnevno. Ukoliko koristite lekove, trebalo bi da nastavite da ih uzimate normalno kao i do tada izuzev ukoliko Vam doktor nije drugačije naznačio. Na pregledu ćete se zadržati oko pola sata do 45 minuta.

Ko obavlja pregled ?

Nakon pregleda doktor će vam reći kakav je nalaz na srcu i sa Vama prodiskutovati ukoliko postoje neke nedoumice o tome šta je potrebno dalje uraditi ili će Vam dati neki savet vezan za zdravlje Vašeg srca.