Poliklinika Prima Medika

 • Dijagnostika

  HOLTER
  MONITORING
  EKG sa očitavanjem

  Koristi se u najranijoj dijagnostici različitih srčanih oboljenja, kako kod starijih, tako i kod mlađih osoba.

USLUGE

ZAKAZIVANJE TERMINA

Loading...

ŠTA JE HOLTER MONITORING EKG?

Kardiolog na osnovu snimanja holter EKG-a može da analizira rad srca u dužem vremenskom periodu, da ustanovi da li se javlaju bilo kakvi poremećaju, u kojim okolnostima i kakve posledice to dugoročno može izazvati. 

Holter monitor je uređaj koji radi na baterije i najčešće se pacijentu postavlja oko pojasa. Žicama je povezan sa elektrodama koje se stavljaju na grudni koš pacijenta. Holter EKG beleži sve podatke i srčane aktivnosti, svaku promenu ili nepravilnost u radu srca, sve do trenutka dok lekar ne skine uređaj. Ovakvim, kontinuiranim monitoringom, dobija se jasnija slika u vezi sa eventulanim problemima koje pacijent ima.

Indikacije

Holter monitoring EKG je preporučljivo uraditi u sledećim situacijama:
 • kada postoji osećaj preskakanja i lupanja srca.
 • kod poremećaja ritma i sprovođenja – otkrivanje aritmija.
 • kod varijacija u visini krvnog pritiska.
 • kao metoda za praćenje dejstva terapije.
 • utvrđivanje uzroka brzog zamaranja pacijenta.
 • kod ocenjivanja radne sposobnosti.
 • kod profesionalnih sportista .
 • kod osoba koje koriste neke od lekova za poboljšanje erekcije (Cialis, Vijagra,…)

POSTUPAK I PRIPREMA PREGLEDA ?

Na grudni koš pacijenta postavljaju se elektrode, koje su povezane sa malim aparatom. Koža treba da je čista i suva, bez dlaka (obrijati ili izdepilirati deo na koji se stavljaju elektrode). Ovo je važno zbog dobijanja pouzdanih rezultata.
Za vreme nošenja holtera pacijent regularno obavlja svoje aktivnosti koje beleži u dnevnik. Dnevnik treba da sadrži precizne podatke o vremenu kad su se pojavile određene tegobe, zapisati periode fizičke aktivnosti, odmora ili bilo kojih drugih aktivnosti tokom tih 24 h. 

Ovakvo zapisivanje svih promena tokom nošenja holtera pomoći će kardilogu da ustanovi da li su određene promene deo fiziološkog odgovora organizma ili su posledica poremećaja srčanog rada. Na primer, usporeni srčani rad se normalno manifestuje tokom spavanja, ali nije normalan nalaz u toku redovnih aktivnosti. Dnevnik aktivnosti lekaru će poslužiti za dodatnu interpretacju nalaza, kao i za dodatno analiziranje EKG-a. Poređenjem nalaza EKG-a i vaših informacija, lekar će dobiti širu sliku o vašem stanju.

Ko obavlja pregled ?

Pregled obavlja lekar kardiolog.