Poliklinika Prima Medika

  • PREGLEDI

    Kontrolni kardiološki
    pregled bez ultrazvuka
    srca

    Kardiološki pregled je pregled grudnog koša i pluća (simetričnost i oblik grudnog koša, respiratorna pokretljivost hemitoraksa, zvuk pluća, tip disanja, pojava patološkog disajnog šuma, pojava propratnih šumova); Pregled srca i krvnih sudova

USLUGE

ZAKAZIVANJE TERMINA

Loading...

ŠTA JE Kardiološki pregled?

Kardiologija je deo interne medicine koji se bavi dijagnostikom i lečenjem bolesti srca i krvnih žila. 

Jedan od najvećih zdravstvenih problema u svetu i kod nas čine kardiovaskularne bolesti koje su i najčeći uzrok i obolevanja i umiranja.

Obolevanje i posledice KV bolesti biće značajno manje ako je primarna prevencija bolesti dobra a to podrazumeva sve mere koje imaju da spreče nastanak bolestiodnosno da se eliminišu faktori rizka koji uzrokuju bolest.

Sekundarna prevencija znači lečenje već postojeće bolesti i sprečavanje njenog pogoršanja,recidiva itd.i ona je dosta skupa i često manje uspešna.

Klinička praksa podrazumeva u tom cilju niz dijagnostičkih i terapijskih procedura kako bi se sprečio nastanak ili razvoj KV bolesti koje obuhvataju:
hipertenzije, koronarnu bolesti, infarkta, arteriosklerozu, poremećaja srčanog ritma, srčane slabosti, bolesti srčanih zalisaka, bolesti ks srca i otalih KS, upalnih stanja srca i perikarda…

Šta sve spada u kardiološki pregled

Ko obavlja kardiološki pregled? 
Lekar specijalista interne medicine i subspecijalista kardiologije obavlja klinički pregled pacijenta. Pregled počinje anamnezom, odnosno razgovorom sa pacijentom.

Lekar vodi intervju sa pacijentom, postavljajući pitanja o tegobama, simptomima bolesti i razlozima poseti kardiologu. Nakon pažljivo uzete anamneze (istorije bolesti), iskusan lekar može značajno suziti moguće uzroke bolesti. Kardiološki pregled dalje podrazumeva inspekciju, palpaciju, auskultaciju, merenje tenzije i EKG.

-Kardiološki pregled – Inspekcija:
Lekar posmatra spoljne znakove i simptome bolesti. Iskusnom oku lekara sama pojava bolesnika često otkriva dijagnozu bolesti i usmerava ga na prave dijagnostičke procedure.

-Kardiološki pregled – Palpacija:
Lekar pregleda štitnu žlezdu, trbuh (abdomen), dojke, periferne pulseve -arterijske i venske, spoljne promene na telu.

– Kardiološki pregled – Auskultacija:
Je metod slušanja stetoskopom. Auskultacijom se pregledaju pluća, srce, veći krvni sudovi, peristaltika. Auskultacijom se mogu otkriti razna plućna oboljenja, srčani šum, šum nad većim arterijama.

-Kardiološki pregled – Tenziometar:
Nam služi za merenje krvnog pritiska. Dobijamo vrednosti sistolnog (gornjeg) i dijastolnog (donjeg) srčanog pritiska.

– EKG pregled:
EKG (elektrokardiogram) beleži sa 6 standardnih odvoda i 6 prekordijalnih odvoda električnu aktivnost srca. Na osnovu EKG zapisa mogu se utvrditi: srčana frekvencija, osovina srca, uvećanje srca, ishemija (angina pektoris, akutni infarkt miokarda), poremećaji ritma, poremećaji provođenja srčanog impulsa.

Po završenom pregledu kardiolog postavlja radnu dijagnozu ili konačnu. Pacijent se upućuje ciljano na dodatne preglede i dobija terapiju ako je potrebno.

 

Ko obavlja pregled ?

Nakon pregleda doktor će vam reći kakav je nalaz na srcu i sa Vama prodiskutovati ukoliko postoje neke nedoumice o tome šta je potrebno dalje uraditi ili će Vam dati neki savet vezan za zdravlje Vašeg srca.