Poliklinika Prima Medika

  • Pregled dermatovenerologa
    sa dermoskopijom

    Pomaže u ranom otkrivanju tumora kože, prvenstveno malignog melanoma koji predstavlja jedan od najmalignijih tumora.

USLUGE

ZAKAZIVANJE TERMINA

Loading...

O pREGLEDU DERMATOVENEROLOGA

Dermoskopija je neinvazivna dijagnostička procedura koja podrazumeva pregled površinskih promena na kožii, mladeža, bradavica, keratoza, promene nokatne ploče, hipo i hiperpigmentacije. Obavlja se instrumentom koji se zove dermoskop i koji sadrži sistem sočiva za dijagnostikovanje oblika, rasporeda krvnih sudova, oblika ivice i pigmenata na koži. Pomaže u ranom otkrivanju tumora kože, prvenstveno malignog melanoma koji predstavlja jedan od najmalignijih tumora. Dermoskopom se takođe mogu vršiti pregledi promena korena kose i nokatne ploče.


Svako ko primeti iznenadni i brzi rast postojeće ili novonastale promene na koži bi trebalo da se javi dermatologu na pregled i da uradi dermoskopiju.


Odlike promena na koži mogu biti.

  • -nagli rast
  • -promene boje i oblika
  • -izdizanje iznad nivoa kože
  • -asimetričan oblik
  • -krvarenje promene

Ko obavlja pregled ?

Pregled obavlja lekar dermatolog.