Poliklinika Prima Medika

 • OPŠTI, VELIKI I PROŠIRENI

  SISTEMATSKI
  PREGLEDI

  Briga o zdravlju po pravilu uključuje i redovne sistematske preglede. Sistematski pregled se prvenstveno savetuje zbog prevencije nastanka bolesti i pravovremenog otkrivanja zdravstvenih problema i rizika, kao i rane dijagnostike bolesti.

USLUGE

ZAKAZIVANJE TERMINA

Loading...

OPŠTI, PROŠIRENI I VELIKI SISTEMATSKI PREGLEDI

Briga o zdravlju po pravilu uključuje i redovne sistematske preglede. Sistematski pregled se prvenstveno savetuje zbog prevencije nastanka bolesti i pravovremenog otkrivanja zdravstvenih problema i rizika, kao i rane dijagnostike bolesti. Na taj način se obezbeđuje pravovremeno i uspešno lečenje.

Pregled je  moguće uraditi u toku jednog dana.

Program sistematskog pregleda može biti i širi u zavisnosti od pola, zdravstvenog stanja ( povišen krvni pritisak, šećerna bolest i sl.), porodične zdravstvene istorije, vrste posla i životnih navika (pušenje, konzumiranje alkohola, nedovoljna fizička aktivnost…) a radi procene rizika nastanka kao i sprečavanja komplikacija. U takvim situacijama se pravi individualna procena o dopunskim pregledima i laboratorijskim analizama.

Sistematski pregledi počinju danom rođenja i obavezni su do kraja školovanja. Obzirom na široki spektar bolesti koje se mogu sprečiti na ovaj način, savetuje se da se nastave tokom celog života.

Najčešće je dovoljno sistematski pregled uraditi jednom godišnje.

Sistematski zdravstveni pregled pruža uvid u stanje zdravlja osobe i uvek se završava uputstvom za dalje očuvanje zdravlja ili odgovarajućom preporukom za dalji nastavak dijagnostike, praćenje i lečenje. Uvod je u detaljnija ispitivanja ukoliko se za time ukaže potreba. 

ŠTA OBUHVATA OPŠTI SISTEMATSKI PREGLED

Sistematski pregled obuhvata:

 • Anamneza i opšti klinički pregled po sistemima organa
 • Antropometrijska merenja sa izražavanjem indeksa telesne mase (BMI) i odnos struk – kuk (WHR) radi procene mogućeg rizika od nastanka kardiovaskularnog oboljenja
 • Elektrokardiografski zapis rada srca (EKG) sa tumačenjem, merenje krvnog pritiska, pulsna oksimetrija
 • Spirometrijsko testiranje sa tumačenjem
 • Laboratorijsko ispitivanje ( kompletna krvna slika sa leukocitarnom formulom, sedimentacija eritrocita, određivanje šećera, uree, kreatinina, ukupnog bilirubina i gvožđa u krvi, jetrine enzime – AST i ALT, lipidni status (ukupni holesterol, dobar (HDL) i loš (LDL) holesterol, trigliceridi, indeks ateroskleroze), celokupni pregled urina
 • Ultrazvučni pregled abdomena i štitaste žlezde
 • Psihološka eksploracija o problemu ponašanja, uticaja stresnih životnih događaja, navikama zavisnosti i dr.
 • Osnovni neurološki pregled
 • Za žene: ginekološki pregled (određivanje grupe VS i PAPA), ginekološki ultrazvuk, manuelni pregled dojki
 • Za muškarce: digitorektalni i ultrazvučni pregled prostate
 • Analiza i tumačenje rezultata pregleda i donošenje zaključka koji obuhvata utvrđivanje dijagnoze, predlog o potrebi daljih postupaka dijagnostike i predlog terapije
 • Kod žena je moguće pregled dopuniti ultrazvučnim pregledom dojki a kod muškaraca vrednošću PSA u krvi